Czym jest pionowe pęknięcie korzenia zęba – leczenie u stomatologa

Pionowe pęknięcie korzenia zęba należy do ciężkich przypadków, w których potrzebna jest interwencja stomatologa. Przeważnie do tego dochodzi na skutek poważnego zepsucia kości. Jest to konsekwencją obecności chorób przyzębia, wad zgryzu albo psucia się zębów poprzez erozję lub abrazję. Korzenie są wtedy słabe i z tego względu są mocniej podatne na uszkodzenia. Złamanie pionowe może wystąpić także w wyniku powikłań leczenia kanałowego i przeważnie dotyczy zębów trzonowych w dolnej szczęce i przedtrzonowców –  w żuchwie.

Dostrzeżenie złamania pionowego należy do trudnych. Niekiedy nawet RTG nie uwidacznia idealnie linii pęknięcia, za sprawą czego ciężko zdiagnozować problem. Wiadomo, stomatolog ma za zadanie, sformułować prawidłową diagnozę i skutecznie zaradzić na problem. Wskazywać na to, że problemem jest pionowe złamanie może nieprzyjemny ból pochodzący od temperatury albo siły nacisku przy nagryzaniu. Ignorowanie złamania może poskutkować pojawieniem przetoki.

Leczenie dentystyczne tego problemu niestety zalicza się do skomplikowanych i zwykle kończy się wyrwaniem zęba. Zasadniczym etapem jest odpowiednia ocena, dzięki czemu stomatolog będzie wiedział, jaką metodą może pomóc. Należy też zwrócić uwagę na samą profilaktykę wystąpienia takiego złamania. W tym zakresie znacznie łatwiej przeciwdziałać, lecząc choroby przyzębia i pilnując higieny, niż leczyć nie usuwając zęba. W trakcie leczenia kanałowego stomatolog endodonta stara się, aby nie dopuścić do powikłań.