Zabieg wszczepienia implantów podczas jednej wizyty

Wszczepianie implantów można przeprowadzać dwoma metodami. Najbardziej popularny zabieg wszczepiania implantów dwufazowych dzielony jest na 2 podstawowe etapy. Po pierwsze w szczęce wszczepiany jest implant , w następnym dentysta zakłada uzupełnienie protetyczne po całkowitym wygojeniu implantu. Dzięki nowoczesnym metodom dostępny jest jednak sposób umieszczenia implantów stomatologicznych w jeden dzień, a więc jednofazowych implantów.

Implanty tylko w jeden dzień charakteryzują się tym, że w czasie jednej wizyty pacjent otrzymuje zarówno implant, jak i całą odbudowę zęba. Rzecz jasna cały proces wyprzedzają specjalistyczne diagnostyczne badania, żeby pacjent był świadom wszystkich etapów działań przeprowadzanych przez dentystę, ale wszczepienie implantu i umieszczenie korony wykonuje się podczas pojedynczej wizyty w gabinecie dentystycznym. Bazowym warunkiem do aplikacji implantów w jeden dzień jest idealny stan zdrowia dziąseł, zębów oraz kości szczęki lub żuchwy wokół wszczepu.

Bez względu na sposób implant i tak musi się zespoić z kością, ale przy zabiegu jednofazowych implantów całkowity zabieg przebiega pod koroną protetyczną, a pacjent może bez przeszkód z niej korzystać. Biorąc pod uwagę ilości braków oraz wybranego uzupełnienia protetycznego – korony, mostu lub pełnej protezy – podczas gojenia się pacjent używa tymczasowego uzupełnienia protetycznego. Po całkowitym zespojeniu się kości z implantem dentysta zamienia tymczasowe uzupełnienie protetyczne na właściwe uzupełnienie. Bez względu na to tymczasowa proteza świetnie spełnia swoje zadanie oraz umożliwia uzyskanie nowego uśmiechu w jeden dzień.