Wszczepienie implantów stomatologicznych podczas jednej wizyty w klinice dentystycznej

Wszczepianie implantów stomatologicznych stomatolog może wykonać 2 metodami. Szczególnie popularny zabieg wstawienia implantów dwufazowych składa się na dwa podstawowe etapy. Po pierwsze w szczęce wstawiany jest implant stomatologiczny, w następnym etapie dentysta umieszcza koronę zęba dopiero po całkowitym przyjęciu się implantu. Obecnie dostępny jest jednak sposób aplikacji implantów zębowych w w ciągu jednej wizyty, tj. implantów jednofazowych.

Implanty w jeden dzień cechują się tym, że w trakcie jednego zabiegu pacjent otrzymuje zarówno implant, a także całą odbudowę zęba. Rzecz jasna pełen proces wyprzedzają kompleksowe badania diagnostyczne, by pacjent poznał znaczenie wszelkich działań przeprowadzanych przez lekarza dentystę, ale sama odbudowa odbywa się w czasie pojedynczej wizyty w gabinecie stomatologicznym. Podstawowym warunkiem do wykonania implantów w w ciągu jednej wizyty jest idealny stan zdrowia zębów i dziąseł i samej kości szczęki lub żuchwy wokół wszczepu.

Niezależnie od metody implant musi się zespoić z kością, ale przy zabiegu implantów jednofazowych cały zabieg odbywa się pod protezą, a pacjent może bez przeszkód jej używać. W zależności od ilości luk oraz wybranego uzupełnienia protetycznego – korony, mostu albo całej protezy opartej na implantach – w trakcie gojenia się pacjent używa protezy tymczasowej. Po zespojeniu się implantu i kości dentysta wymienia tymczasową protezę na uzupełnienie właściwe. Nie zmienia to jednak tego, że proteza tymczasowa świetnie sprawdza się oraz umożliwia uzyskanie pięknego uśmiechu w jeden dzień.