Sterowana regeneracja tkanki kostnej przed wszczepieniem implantów zębów

W wyniku utraty lub ekstrakcji zęba po pewnym czasie zaczyna się proces zaniku kości. Dochodzi do tego poprzez utratę nacisku będącą skutkiem z braku zęba. Jeśli odpowiednio szybko nie wszczepimy implantu, może to spowodować z jej całkowity zanik w przyszłości. W sytuacjach, kiedy na implant jest już za późno, medycyna stomatologiczna wykorzystuje sterowaną regenerację kości.[…]