Struktura oraz rodzaje implantów zębów

O jakości implantów stomatologicznych zaważa wiele elementów, jednak jednym z podstawowych, jest ich solidna struktura przypominająca naturalny ząb. Implant stomatologiczny składa się z trzech głównych składników. Pierwszym jest śruba zastępująca korzeń zębowy. Najczęściej używanym surowcem, z którego robi się śruby jest dobrze przyjmowany przez organizm tytan. To właśnie śruba jest kluczowym elementem, ponieważ to ją dentysta implantolog wszczepia w kości, aby się z nią złączyła i robiła za solidną podstawę dla protezy.

Protetyczna odbudowa, to jest przeważnie korona, imituje ząb w zakresie optycznym. Korony bardzo dobrze zastępują normalne zęby szczególnie, jeżeli pacjent wybierze wykonanie w gabinecie dentystycznym korony cyrkonowej. Jeżeli jednak pacjent potrzebuje odnowy większej ilości zębów, może postawić na inny rodzaj uzupełnienia protetycznego. Na implantach zębów można oprzeć również mosty, a także protezy całkowite. Dlatego też drugim elementem budowy implantu zęba jest odbudowa protetyczna wstawiana na śrubie. Trzecim, równie istotnym elementem jest łącznik, który wiąże ze sobą odbudowę oraz śrubę.

Możemy wymienić także różne rodzaje implantów stomatologicznych. Ze względu na materiały wykorzystywane przez stomatologów mogą to być implanty cyrkonowe lub tytanowe. Rodzaje te można sklasyfikować również pod względem miejsca aplikacji wszczepu. Najczęściej wszczepiane są implanty zębowe śródkostne, aplikowane głęboko w kości. Natomiast podokostnowe implanty wykorzystuje się co raz rzadziej, dlatego że są płycej wszczepiane i przez to są mało trwałe.