Sterowana regeneracja kości – Co to jest ?

W wyniku utraty lub ekstrakcji zęba po pewnym czasie rozpoczyna się proces zaniku kości. Dzieje się tak poprzez utratę nacisku wynikającą z braku zęba. Jeśli odpowiednio szybko nie wszczepimy implantu, może to spowodować z jej całkowity zanik w przyszłości. W sytuacjach, kiedy na implant jest już za późno, medycyna stomatologiczna wykorzystuje sterowaną regenerację kości. Polega ona na odbudowie kości za pomocą biomateriałów, które są idealnym zastępstwem dla własnej kości. Surowce pochodzą od pacjenta lub od innego gatunku, najczęściej krowy albo świni. Oczywiście dba się o czystość materiału tak, aby usunąć ewentualność przenoszenia chorób, czy alergenów. Oba zabiegi bazują na czynniku wzrostu, który zawarty w krwi pacjenta. Ze względu na to jest on bezpieczniejszy, a proces gojenia przebiega zdecydowanie szybciej. Rany zabliźniają się w naprawdę dobrym tempie. To wszystko zawdzięczmy leukocytom i białkom, które odgrywają znaczącą rolę w procesie tworzenia się naczyń włosowatych. Jeśli materiał kostny pobierany jest od pacjenta, najczęściej chirurg stomatologiczny pobiera go z brody, bądź żuchwy. Inne miejsca, nie wymagające hospitalizacji to okolice mieszczące się za zębami trzonowymi lub guza szczęki. Istnieją miejsca, z których można pobrać więcej materiału, jednak nie są one możliwe do zrealizowania w gabinecie dentystycznym. Głównym celem tego zabiegu jest uaktywnienie komórek odtwarzających kość.

Edclinic – Sterowana regeneracja kości Toruń