Budowa i typy implantów stomatologicznych

O jakości implantów zębowych zaważa bardzo dużo elementów, ale jednym z podstawowych, jest ich trwała budowa przypominająca naturalny ząb. Implant stomatologiczny zbudowany jest z 3 elementów. Pierwszy to śruba zastępująca korzeń zęba. Najczęściej stosowanym tworzywem, z jakiego robi się śruby jest trwały tytan. To śruba jest kluczowym składnikiem, ze względu na to, że to ją stomatolog implantolog wszczepia w kości, aby się z nią zespoiła i tworzyła trwałą podstawę dla protezy.

Protetyczna odbudowa, czyli zwykle korona, imituje ząb pod względem optycznym. Korony bardzo dobrze imitują normalne zęby zwłaszcza, gdy pacjent wybierze założenie w klinice dentystycznej korony z cyrkonu. Jeśli jednak pacjent wymaga odnowy większej liczby zębów, może wybrać inny typ protezy. Na implantach stomatologicznych da się oprzeć też mosty, a nawet pełne protezy. Dlatego też drugim składnikiem budowy implantu jest protetyczna odbudowa wstawiana na śrubie. Ostatnim, równie ważnym składnikiem jest łącznik, jaki spaja ze sobą śrubę oraz odbudowę.

Możemy wymienić także dwa typy implantów zębowych. Z uwagi na materiały używane przez dentystów mogą to być implanty cyrkonowe lub tytanowe. Typy te da się podzielić też pod względem miejsca aplikacji wszczepu. Najczęściej stosowane są dentystyczne implanty zębów śródkostne, aplikowane głęboko w kości. Z kolei podokostnowe implanty wszczepia się co raz rzadziej, ponieważ są niezbyt głęboko wszczepiane i to sprawia, że są mniej trwałe.